Üyelik Sözleşmesi

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu Web Sitesini Kullanmak İçin Lütfen Aşağıda Yazılı Koşulları Okuyunuz. Mağazada Sunulan Hizmetlerden Yararlananlar Veya Herhangi Bir Şekilde Mağaza' A Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Aşağıdaki Kullanım Koşullarını Kabul Etmiş Sayılmaktadır.

1.2. Mağazada Sunulan Hizmetler web sitemiz (Bundan Böyle Kısaca "Mağaza Olarak Anılacaktır) Tarafından Sağlanmaktadır Ve Mağazanın Yasal Sahibi Mağaza Olup, Mağaza Üzerinde Her Türlü Kullanım Ve Tasarruf Yetkisi Mağaza 'A Aittir.

1.3. İşbu Kullanım Koşullarını Mağaza Gerektiği Zaman Değiştirebilir Ancak Bu Değişiklikler Düzenli Olarak Mağazada Yayınlanacak Ve Aynı Tarihten İtibaren Geçerli Olacaktır.

1.4. Mağaza Hizmetlerinden Yararlanan Ve Mağaza' A Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi, Mağaza Tarafından İşbu Kullanım Koşulları Hükümlerinde Yapılan Her Değişikliği, Önceden Kabul Etmiş Sayılmaktadır.

1.5. Mağaza Bu Mağazada Yer Alan Veya Alacak Olan Bilgileri, Formları Ve İçeriği Dilediği Zaman Değiştirme Hakkını Saklı Tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. MAĞAZA: Mağaza Tarafından Belirlenen Çerçeve İçerisinde Çeşitli Hizmetlerin Ve İçeriklerin Sunulduğu Çevrimiçi (On-Line) Ortamdan Erişimi Mümkün Olan Web Sitesidir.

2.2. ÜYE: Mağaza ' Dan Ürün/Mal/Hizmet Alımı Yapmak Üzere Faydalanmak İsteyen, Seçmiş Olduğu Üyelik Formunu Eksiksiz Doldurarak, Mağaza ' Ca Üyelikleri Onaylanarak Mağaza' A Üyeliği Kabul Edilen Her Gerçek Ve Tüzel Kişidir. Bu Sözleşmede Kısaca "ÜYE" Olarak Anılacaklardır. 18 Yaşından Gün Almış Bireylerin Gerçek Kimlik Bilgileri İle Mağaza' Daki İlgili Üyelik Formunu Eksiksiz Doldurarak Üye Olabilirler. ÜYE Olmak İsteyen Şirketler (Şahıs Ve Ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin Ve Diğer Kurumların Tüzel Bilgileri İle 18 Yaşından Gün Almış Yasal Yetkilisinin Mağaza 'Daki İlgili Üyelik Formunu Eksiksiz Doldurarak ÜYE Olabilir Ve Kurumları Adına İşlem Yapabilirler. "ÜYE Adı" Üyeye Özeldir Ve Aynı "ÜYE Adı" İki Farklı ÜYE' Ye Verilmez.

2.3. KULLANICI: Mağaza, Web Sitesini Alışveriş Yaparak Ya Da Alışveriş Yapmaksızın Ziyaret Eden Kişidir.

2.4. LİNK: Mağaza Üzerinden Bir Başka Web Sitesine, Dosyalara, İçeriğe Veya Başka Bir Web Sitesinden Mağaza' A, Dosyalara Ve İçeriğe Erişimi Mümkün Kılan Bağlantıdır.

2.5. İÇERİK: Mağaza' Da Ve/Veya Herhangi Bir Web Sitesinden Yayınlanan Veya Erişimi Mümkün Olan Her Türlü Bilgi, Dosya, Resim, Program, Rakam, Fiyat Vs. Görsel, Yazınsal Ve İşitsel İmgelerdir.

2.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Mağaza Vasıtasıyla Sunulmakta Olan Ticari Ve Kişiye Özel Nitelikteki Hizmetlerden Yararlanacak Gerçek Ve/Veya Tüzel Kişilerle Mağaza Arasında Elektronik Ortamda Akdedilen İşbu Sözleşmedir.

2.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin Kimliği, Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası, IP Adresi, SİTE' Nin Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiği, Domain Tipi, Browser Tipi, Ziyaret Tarihi, Saati Vs Bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Mağaza'nin, Mağaza Üzerinden Sunacağı Hizmetler Genel İtibariyle Tüketici Hukuku Mevzuatında Tanımlanan e-Ticaretten İbarettir.

3.2. Mağaza'nin, Mağaza Üzerinden Vereceği Hizmetler Sınırlı Sayıda Olmamak Üzere; Mağaza ' A Ait web Adresinde Satışa Sunulan Ürünlerin; ÜYE Tarafından Bedeli Ödendikten Sonra, Tedarikçinin Stok Durumunun Müsait Olması Halinde "Yani Sözleşmenin Satıcıya Yüklediği; Malın Teslim Edilmesi" Borcunun İfa Edilebilir Olması Durumunda; Taahhüt Edilen Sürede Malın Müşteriye Kargo Firması Tarafından Mağaza Adına Ayıpsız Olarak Teslimidir.

3.3. Mağaza, Mağaza Üzerinden Sunacağı Hizmetlerin Kapsamını Ve Niteliğini Belirlemekte Tamamen Serbest Olup, Hizmetlere İlişkin Olarak Yapacağı Değişiklikleri SİTE 'De Yayınlamasıyla Yürürlüğe Koymuş Addedilir.

3.4. Mağaza Bünyesinde Sunulacak Hizmetlerden Yararlanabilmek İçin Kullanıcıların Mağaza Tarafından Belirlenecek Ve Mağazanın İlgili Bölümünün İçeriğinde Belirtilecek Özellikleri Taşıması Gereklidir. Mağaza, Bu Özellikleri Belirlemekte Tamamen Serbest Olup, Özelliklere İlişkin Olarak Yapacağı Değişiklikleri Mağaza' Da Yayınlamasıyla Yürürlüğe Koymuş Addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Mağaza Üzerinden, Mağaza Nın Kendi Kontrolünde Olmayan Ve Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu Ve İşlettiği Başka Web SİTE' Lerine Ve/Veya Başka İçeriklere Link Verilebilir. Bu Linkler KULLANICI' Lara Ve ÜYE' Lere Yönlenme Kolaylığı Sağlamak Amacıyla Konmuş Olup Herhangi Bir Web Sitesini Veya O Siteyi İşleten Kişiyi Desteklememektedir. Link Verilen Web Sitesinin İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Türde Bir Beyan Veya Garanti Niteliği Taşımamaktadır. Mağaza Üzerindeki Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Siteleri Ve İçerikleri Hakkında Mağaza'nın Herhangi Bir Sorumluluğu Yoktur Ve Bu Sitelerin Kullanımıyla Doğabilecek Zararlar, KULLANICI' Ların ÜYE' Lerin Kendi Sorumluluğundadır. Mağaza Bu Tür Link Verilen Web SİTE' Lerine Erişimi, Kendi Yazılı Muvafakatine Bağlayabileceği Gibi, Mağaza Nın Uygun Görmeyeceği Linklere Erişimi Her Zaman Kesebilir.

4.2. Mağaza, Mağaza'da Mevcut Olan Bilgilerin Doğruluk Ve Güncelliğini Sürekli Olarak Kontrol Etmektedir. Ancak Gösterilen Çabaya Rağmen, Mağaza Üzerindeki Bilgiler Fiili Değişikliklerin Gerisinde Kalabilir. Mağaza Muhteviyatında Yer Alan Materyal Ve Bilgiler Mağaza' A Verildiği Anda Sunulmaktadır, İlgili Hizmet Veya Bilginin Güncel Durumu İle Mağaza' Da Yer Alan Durumu Arasında Farklılık Olabilir. Mağaza' Da Yer Alan Bilgilerin, Güncelliği, Doğruluğu, Şartları, Kalitesi, Performansı, Pazarlanabilirliği, Belli Bir Amaca Uygunluğu Ve Mağaza'nin Mağaza'da Mevcut Ve Bunlarla Sınırlı Olmayan, Bunlarla Bağlantılı Veya Bağımsız Diğer Bilgi, Hizmet Veya Ürünlere Etkisi İle Tamlığı Hakkında Herhangi Bir Sarih Ya Da Zımni Garanti Verilmemekte Ve Taahhütte Bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI Ve ÜYE, Mağaza' Daki, Yüklenmeye (Download) Ve/Veya Paylaşıma Müsait Dosya, Bilgi Ve Belgelerin, Virüslerden, formlardan, Truva Atlarından, Dialer Programlarından, Spam, Spyware Veya Bunlar Gibi Diğer Her Türlü Kötü Ve Zarar Verme Amaçlı Kodlardan Veya Materyallerden Arındırılamamış Olabileceğini Ve Bu Hususlarda Mağazanın Garanti Vermediğini Kabul Etmektedir. Bu Tip Kötü Ve Zarar Verme Amaçlı Programların, Kodların Veya Materyallerin Önlenmesi, Veri Giriş-Çıkışlarının Doğruluğu Veya Herhangi Bir Kayıp Verinin Geri Kazanılması İçin Gereken Tüm Yazılım Ve Donanım İhtiyaçlarını Karşılamak, Bakım Ve Güncellemelerini Yapmak Tamamen KULLANICI' Nın ÜYE' Nin Sorumluluğundadır. Bu Tür Kötü Amaçlı Programlar, Kodlar Veya Materyallerin Sebep Olabileceği, Veri Yanlışlıkları Veya Kayıplarından Dolayı KULLANICI Ve ÜYE' Nin Veya Üçüncü Kişilerin Uğrayabileceği Hiçbir Zarardan Mağaza Sorumlu Değildir. Bu Tür Kötü Amaçlı Programlar, Kodlar Veya Materyaller, Veri Yanlışlıkları Veya Kayıplarından Dolayı KULLANICI' Nın Ve ÜYE' Nin Veya Üçüncü Kişilerin Uğrayabileceği Hiçbir Zarardan Mağaza Sorumlu Değildir.

4.4. Mağaza, İşbu Mağaza Uzantısında Mevcut Her Tür Hizmet, Ürün, Kampanya Vs. Bilgiler Ve Mağaza' U Kullanma Koşulları İle Mağaza' Da Sunulan Bilgileri Önceden Bir İhtara Gerek Olmaksızın Değiştirme, Mağaza' U Ve İçeriğini Yeniden Düzenleme, Yayını Durdurma Ve/Veya Duraklatma Hakkını Saklı Tutar. Değişiklikler, Mağaza' Da Yayınlanmalarıyla Yürürlüğe Girerler. Mağazanın Kullanımı Ya Da Mağaza' A Giriş İle Bu Değişiklikler De Kabul Edilmiş Sayılır. Bu Koşullar Link Verilen Diğer Web Sayfaları İçin De Geçerlidir. Mağaza, Sözleşmenin İhlali, Haksız Fiil, İhmal Veya Diğer Sebepler Neticesinde; İşlemin Kesintiye Uğraması, Hata, İhmal, Kesinti, Silinme, Kayıp, İşlemin Veya İletişimin Gecikmesi, Bilgisayar Virüsü, İletişim Hatası, Hırsızlık, İmha Veya İzinsiz Olarak Kayıtlara Girilmesi, Değiştirilmesi Veya Kullanılması Hususunda Ve Durumunda Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Etmez.

4.5. Mağaza Dâhilinde Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerden Ve Yayınlanan İçeriklerden Dolayı Mağaza Nın, İşbirliği İçinde Bulunduğu Kurumların, Mağaza Çalışanlarının Ve Yöneticilerinin, Mağaza Yetkili Satıcılarının Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Herhangi Bir Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan Ve Yayınlanan Bilgilerin, İçeriklerin, Görsel Ve İşitsel İmgelerin Doğruluğu Ve Hukuka Uygunluğunun Taahhüdü Bütünüyle Bu Eylemleri Gerçekleştiren Üçüncü Kişilerin Sorumluluğundadır. Mağaza, Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Ve İçeriklerin Güvenliğini, Doğruluğunu Ve Hukuka Uygunluğunu Taahhüt Ve Garanti Etmemektedir.

4.6. Mağaza' U Kullananlar, Yalnızca Hukuka Uygun Ve Şahsi Amaçlarla Mağaza Üzerinde İşlem Yapabilirler. KULLANICI' Ların Ve ÜYE' Lerin, Mağaza Dâhilinde Yaptığı Her İşlem Ve Eylemdeki Hukuki Ve Cezai Sorumlulukları Kendilerine Aittir. Her KULLANICI Ve Her ÜYE, Mağaza Ve/Veya Başka Bir Üçüncü Kişinin Haklarına Tecavüz Teşkil Edecek Nitelikteki Herhangi Bir Faaliyette Bulunmayacağını Taahhüt Eder. KULLANICI Ve ÜYE' Lerin Mağaza Üzerindeki Faaliyetleri Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Veya Uğrayabilecekleri Zararlardan Dolayı Mağaza 'Un Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Hiçbir Sorumluluğu Yoktur.

4.7. İşbu Mağazanın Sahibi Mağaza ' Dur. Bu Mağaza' Da Bulunan Bilgiler, Yazılar, Resimler, Markalar, Slogan Ve Diğer İşaretler İle Sair Sınaî Ve Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Bilgilerin Korunmasına Yönelik Programlarla, Sayfa Düzeni Ve Mağazanın Sunumu Mağaza Nın Ya Da Mağaza Nın İzin Ve Lisans Aldığı Kuruluşların Mülkiyetindedir. İşbu Mağaza 'Daki Bilgilerin Ya Da SİTE Sayfalarına İlişkin Her Tür Veritabanı, Web Sitesi, Software-Code' Ların Html Kodu Ve Diğer Kodlar Vs. İle Mağaza İçeriğinde Bulunan Ürünlerin, Tasarımların, Resimlerin, Metinlerin, Görsel, İşitsel Vesair İmgelerin, Video Kliplerin, Dosyaların, Katalogların Ve Listelerin Kısmen Ya Da Tamamen Kopyalanması, Değiştirilmesi, Yayınlanması, Online Ya Da Diğer Bir Medya Kullanılmak Suretiyle Gönderimi, Dağıtımı, Satılması Yasaktır. KULLANICI Ve ÜYE, Yukarıda Sayılan Ve Bunlarla Sınırlı Olmayan Mağaza Yazılım, Donanım Ve İçeriğini Çoğaltmayacağını, Kopyalamayacağını, Dağıtmayacağını, İşlemeyeceğini, Gerek Bu Eylemleri İle Gerekse De Başka Yollarla Mağaza İle Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Olarak Rekabete Girmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir. KULLANICI Ve ÜYE, Mağaza Hizmetlerini, Mağaza Bilgilerini Ve Mağaza Nın Telif Haklarına Tâbi Çalışmalarını Yeniden Satmak, İşlemek, Paylaşmak, Dağıtmak, Sergilemek Veya Başkasının Mağaza Nın Hizmetlerine Erişmesi Veya Kullanmasına İzin Vermek Hakkına Sahip Değildir. Bu Sayfadaki Bilgilerin Kısmen Kopyalanması, Basılması, İşlenmesi, Dağıtılması, Çoğaltılması, Sergilenmesi Ancak Ticari Olmayan Kişisel İhtiyaçlar İçin Ve Mağaza Nın Yazılı İzni İle Mümkündür.

4.8. Mağaza, Mağaza Üzerinden KULLANICI' Lar Ve ÜYE' Ler Tarafından Kendisine İletilen Bilgileri "Gizlilik Politikası" Ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" Hükümleri Doğrultusunda Kullanabilir. Bu Bilgileri İşleyebilir, Bir Veritabanı Üzerinde Tasnif Edip Muhafaza Edebilir. Mağaza Aynı Zamanda; KULLANICI Ve ÜYE' Nin Kimliği, Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası, IP Adresi, Mağazanın Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiği, Domain Tipi, Browser Tipi, Ziyaret Tarihi, Saati Vs Bilgileri De İstatistiki Değerlendirme, Kampanyaların Duyurusunu Yapma Ve Kişiye Yönelik Hizmetler Sunma Gibi Amaçlarla Kullanabilir. KULLANICI' Lara Ve ÜYE' Lere Ait Kişisel Bilgiler, Kanunla Yetkili Kılınan Mercilerin Talebi Ve Aşağıda Sayılan Haller Hariç Olmak Üzere Gerçek Ve Tüzel Üçüncü Kişilere Açıklanmayacaktır. Kişisel Bilgi Ender Olarak Mağaza İçin Veya Onun Adına Davranan Üçüncü Taraflara Veya Mağaza Nın İşi İle İlgili Olanlara Verilerin Özgün Olarak Kullanım Amaçlarını Daha İyi İşlemek Ya Da KULLANICI' Ların Ve ÜYE 'Lerin Önerdiği Amaçlara Uygun Olarak Daha İyi Hizmet Verebilmek Üzere Verilir.

4.9. İşbu Mağaza Kullanım Koşulları Dâhilinde Mağaza Tarafından Açıkça Yetki Verilmediği Hallerde Mağaza ; Mağaza Hizmetleri, Mağaza Bilgileri, Mağaza Telif Haklarına Tâbi Çalışmaları, Mağaza Ticari Markaları, Mağaza Ticari Görünümü Veya Bu Mağaza Vasıtasıyla Sağladığı Başkaca Varlık Ve Bilgilere Yönelik Tüm Haklarını Saklı Tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Mağaza, Mağazaya Erişilmesi, Mağazanın Ya Da Mağazadaki Bilgilerin Ve Diğer Verilerin Programların Vs. Kullanılması Sebebiyle, Sözleşmenin İhlali, Haksız Fiil, Ya Da Başkaca Sebeplere Binaen, Doğabilecek Doğrudan Ya Da Dolaylı Hiçbir Zarardan Sorumlu Değildir. Mağaza, Sözleşmenin İhlali, Haksız Fiil, İhmal Veya Diğer Sebepler Neticesinde; İşlemin Kesintiye Uğraması, Hata, İhmal, Kesinti Hususunda Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Etmez. Bu Mağazada Ya Da Link Verilen Diğer Web Sitelerine Erişilmesi Ya Da Mağazanın Kullanılması İle Mağaza Nın, Kullanım/Ziyaret Sonucunda, Doğabilecek Her Tür Sorumluluktan, Mahkeme Ve Diğer Masraflar Da Dahil Olmak Üzere Her Tür Zarar Ve Talep Hakkından Ayrı Kılındığı Kabul Edilmektedir.

6. DEVİR Mağaza, Bu Sözleşmeyi Bildirimsiz Olarak İstediği Zaman Kısmen Veya Bütünüyle Devredebilir. Ancak KULLANICI Ve ÜYE Bu Sözleşmeyi Veya Herhangi Bir Kısmını Başka Bir Tarafa Devredemez. Bu Türden Bir Devir Girişimi Geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken Mücbir Sebep Sayılan Tüm Durumlarda, Mağaza İşbu "Web Sitesi Kullanım Koşullarını" Geç İfa Etmekten Veya İfa Etmemekten Dolayı Yükümlü Değildir. Bu Ve Bunun Gibi Durumlar, Mağaza Açısından, Gecikme Veya İfa Etmeme Veya Temerrüt Addedilmeyecek Veya Bu Durumlar İçin Mağaza Nın Herhangi Bir Tazminat Yükümlülüğü Doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu "Mağaza Kullanım Koşulları" Ve "Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi" Nden Kaynaklanacak İhtilaflar Türk Hukuku'na Tabidir Ve İstanbul Merkez Mahkemeleri Ve İcra Daireleri Yetkilidir. Mağaza Nın, KULLANICI Ve ÜYE' Nin Bulunduğu Ülkede Dava Açma Hakkı Saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK Ve KABUL İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi, Mağaza Tarafından Mağaza İçeriğinde İlan Edildiği Tarihte Yürürlülük Kazanır. KULLANICI' Lar Ve ÜYE' Ler, İşbu Sözleşme Hükümlerini Mağazayı Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar. Mağaza, Dilediği Zaman İşbu Sözleşme Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir, Değişiklikler, Sürüm Numarası Ve Değişiklik Tarihi Belirtilerek SİTE Üzerinden Yayınlanır Ve Aynı Tarihte Yürürlüğe Girer.